ᨔᨅ

Polé Wikipedia

ᨔᨅᨕᨙ ᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨔᨙᨕᨘᨓ ᨊᨁᨗᨑᨗ ᨑᨗ ᨆᨒᨐᨗᨔᨗᨐ᨞ ᨐᨊ ᨃ ᨑᨗ ᨄᨘᨒᨕᨘ ᨀᨒᨗᨆᨈ᨞ ᨊᨁᨗᨑᨗ ᨕᨘᨈᨆᨊ ᨊᨕᨔᨛᨂᨗ ᨀᨚᨈ ᨀᨗᨊᨅᨒᨘ᨞ ᨃ 3 ᨅᨉᨑ ᨆᨒᨚᨄᨚ ᨑᨗ ᨔᨅ᨞ ᨐᨊ ᨀᨚᨈ ᨀᨗᨊᨅᨒᨘᨔᨋᨀᨈᨓᨓᨘ