ᨕᨒᨔᨛ

Polé Wikipedia
(Riredirect polé Alas)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨕᨔᨒᨛ ᨕᨉᨊ ᨄᨚᨒᨙ ᨅᨖᨔ ᨁᨐᨚ ᨕᨗᨐᨕᨙ ᨅᨛᨈᨘᨕᨊ "ᨈᨄᨙᨑᨙ" ᨟ ᨕᨗᨐᨕᨙ ᨕᨔᨙᨊ ᨕᨙᨃ ᨄᨚᨒᨙᨊ ᨔᨗᨅᨏ ᨀᨙᨕᨉᨕᨊ ᨕᨅᨚᨒ ᨈᨕᨘ ᨕᨒᨔᨙ ᨕᨗᨐᨕᨙ ᨆᨕᨙᨁᨕᨙ ᨄᨉ ᨈᨄᨙᨑᨙ ᨕᨙ᨞ ᨕᨔᨒᨙ ᨈᨕᨘ ᨕᨒᨔᨙ ᨊᨔᨙ ᨈᨕᨘᨕᨙ ᨆᨙᨆ ᨄᨚᨒᨙ ᨁᨐᨚ᨞ ᨔᨕᨗᨔᨊ ᨈᨕᨘ ᨔᨚᨇᨙ ᨏᨏ ᨀᨙᨒᨘᨕᨙᨈᨙ᨞ ᨅᨕᨈᨕᨀᨙ᨞ ᨆᨙᨒᨐᨘ ᨊ ᨒᨕᨗᨂᨙ᨟ ᨄᨅᨊᨘᨕᨊ ᨑᨗ ᨈᨕᨘᨂᨙ 1930 ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ 13621 ᨈᨕᨘ᨞ ᨀᨚᨀᨚᨕᨙ ᨕᨙᨀ ᨀᨗᨑ ᨀᨗᨑ 90000 ᨈᨕᨘ ᨒᨙᨅᨗ᨟ ᨕᨗᨐᨆᨊᨙᨂᨙ ᨕᨙᨃ ᨑᨗ ᨒᨗᨆ ᨀᨌᨆᨈ ᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨀᨌᨆᨈ ᨅᨅᨘᨔᨒᨆ᨞ ᨅᨆᨙᨅᨙᨒᨙ᨞ ᨒᨏᨙ ᨕᨒᨔᨙ᨞ ᨅᨉᨑᨙ ᨊ ᨒᨏᨙ ᨔᨗᨁᨒᨁᨒ᨟ ᨕᨗᨐᨕᨙ ᨕᨚᨋᨚᨂᨙ ᨑᨗᨐᨔᨙ ᨈᨚᨕᨗ ᨈᨊ ᨕᨒᨔᨛ ᨐᨑᨙᨁ ᨀᨅᨘ ᨕᨒᨔᨙ᨟ ᨆᨀᨚᨀᨚᨕᨙ ᨈᨕᨘ ᨕᨒᨔᨙ ᨆᨑᨁᨆ ᨔᨙᨒ᨟

ᨅᨖᨔ ᨕᨒᨔᨙ ᨈᨆᨕᨗ ᨑᨗ ᨅᨖᨔ ᨕᨕᨘᨔᨛᨈᨛᨑᨚᨊᨙᨔᨗᨕ ᨊ ᨈᨅᨁᨙ ᨑᨗ ᨒᨒᨙᨊ ᨒᨚᨁ᨞ ᨄᨉᨄᨉᨊ ᨒᨚᨁ ᨕᨒᨔᨙ ᨖᨘᨒᨘ᨞ ᨒᨚᨁ ᨕᨒᨔᨙ ᨈᨙᨂ ᨊ ᨒᨚᨁ ᨕᨒᨔᨙ ᨖᨗᨒᨗᨑᨗ᨞

ᨕᨔᨄᨑᨙᨊ ᨕᨗᨐᨆᨊᨙᨂᨙ ᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨆᨄᨒᨕᨚᨑᨘᨆ᨞ ᨆᨀᨇᨗ ᨊ ᨄᨀᨍ᨞ ᨕᨙᨃ ᨈᨚ ᨆᨍᨆ ᨆᨄᨉᨙᨄᨘ ᨖᨔᨙᨒᨙ ᨕᨒᨙ᨞ ᨆᨉᨑᨙ ᨀᨚᨄᨗ᨞ ᨌᨙᨃᨙ᨞ ᨀᨒᨘᨀᨘ᨞ ᨁᨙᨈ ᨊ ᨒᨕᨗᨂᨙ᨞

ᨈᨕᨘ ᨕᨒᨔᨙ ᨕᨙ ᨊᨔᨙᨂᨗ ᨀᨙᨒᨘᨕᨑᨛᨁ ᨕᨗᨈᨗᨊ ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨕᨗᨊᨙᨉᨘ ᨍᨅᨘ᨟ ᨕᨗᨐᨆᨊᨛᨂᨙ ᨄᨉ ᨆᨚᨋᨚ ᨆᨙᨅᨘ ᨀᨙᨒᨘᨕᨑᨛᨁ ᨒᨚᨄᨚ ᨑᨗ ᨒᨒᨙ ᨅᨚᨒ ᨒᨇᨙ᨞ ᨐᨕᨙ ᨕᨙᨃᨕᨙ ᨀᨙᨒᨘᨕᨑᨛᨁ ᨕᨗᨈᨗ ᨕᨙ ᨄᨘᨊ ᨆᨊᨛᨂᨗ ᨉᨄᨘᨑᨙ᨟[1]

ᨕᨔᨒᨙ

  1. Hidayah, Zulyani. 1996 . Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta. LP3ES