Leppa spésiala

Keterangan
  • Leppa spésiala normal
  • Leppa spésiala terbatas

Laporan pemeliharaan

Sininna leppaë

Log attama / mendaftar

Papaké sibawa hak-hak

Pinrana tanappaë sibawa logeë

Laporan dan pemuatan berkas

Data sibawa tool wiki

Pencarian dan pengalihan

Frekuensi tinggi

Tool leppaë

Tool spam

Growth tools

Leppa spésiala laiŋë