Mappadecéŋ

Polé Wikipedia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png
ᨔᨒᨆᨀᨗ ᨆᨈᨆ ᨑᨗ ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ
ᨕᨙᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨄᨙᨉᨗ ᨒᨒᨚᨕᨔ ᨕᨗᨐ ᨓᨛᨉᨗ ᨑᨚᨅ ᨀᨘ ᨔᨙᨕᨘᨓᨔᨙᨕᨘᨓ᨞
ᨆᨀᨚᨀᨚᨕᨙ ᨕᨛᨃ 15.400 ᨕᨑᨈᨗᨀᨛᨒᨛ᨞
ᨔᨗᨅᨓ 12.268 ᨄᨄᨀᨙ ᨈᨑᨛᨉᨄᨈᨑ.
ᨔᨗᨕᨆᨕᨔᨛ ᨆᨔᨗᨀᨗ ᨈᨘ ᨀᨚ ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ ᨕᨗᨐ ᨆᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ ᨕᨛᨃ ᨔᨙᨉᨗ ᨑᨏᨂᨈ ᨊᨛᨊᨗᨕ ᨈᨚ ᨄᨉ ᨈᨆ ᨔᨑᨛᨀᨚᨕᨆᨛᨂᨗ ᨕᨗᨐ ᨕᨙᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨄᨙᨉᨗᨕᨕᨙ ᨈᨑᨛᨆᨔᨘ ᨒᨛᨃᨕᨗ ᨕᨗᨑᨒᨛᨊ᨞
ᨆᨊᨛ ᨄᨚᨑᨚᨈᨒ
Sains alang ᨔᨕᨗᨂᨙ Ilmu Alang ᨕᨗᨒᨛᨆᨘ ᨔᨚᨔᨗᨕᨒᨔᨛᨍᨑᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗ
ᨅᨗᨈᨑᨅᨗᨕᨚᨒᨚᨁᨗᨀᨗᨆᨗᨕᨄᨗᨔᨗᨀᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨁᨙᨕᨚᨆᨙᨈᨛᨑᨗᨆᨈᨛᨆᨈᨗᨀᨔᨕᨗᨂᨙ ᨅᨀᨘStatistic ᨕᨋᨚᨄᨚᨒᨚᨁᨗᨕᨙᨀᨚᨊᨚᨆᨗᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨄᨗᨒᨛᨔᨄᨔᨛᨍᨑᨄᨚᨒᨗᨈᨗᨄᨛᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨁᨗᨕᨉᨉᨌᨗᨂᨛᨂᨔᨚᨔᨗᨕᨚᨒᨚᨁᨗ
Aplikasi Teknologi ᨕᨄᨛᨒᨗᨀᨔᨗ ᨈᨙᨊᨚᨒᨚᨁᨗ Agama, Seni, Lontara, Basa ᨕᨁᨆᨔᨛᨊᨗᨒᨚᨈᨑᨅᨔ
ᨕᨁᨛᨑᨑᨗᨕᨑᨛᨀᨗᨈᨙᨀᨚᨆᨘᨊᨗᨀᨔᨗᨕᨙᨒᨙᨈᨚᨑᨚᨊᨗᨕᨗᨉᨘᨈᨛᨑᨗᨕᨗᨇᨚᨑᨚᨆᨔᨗᨆᨙᨉᨗᨈᨙᨊᨚᨒᨚᨁᨗᨈᨛᨑᨇᨚᨑᨚᨈᨔᨗ ᨔᨛᨊᨗᨕᨊᨗᨆᨔᨗᨄᨗᨒᨛᨒᨚᨈᨑᨅᨔᨆᨘᨔᨗᨕᨁᨆᨔᨀᨘᨄᨈᨘᨑ
Hobi enrenge Komunitas ᨖᨚᨅᨗ ᨕᨙᨋᨙᨂᨙ ᨀᨚᨆᨘᨊᨗᨈᨔ Indeks Index
ᨍᨘᨑᨛᨊᨒᨖᨚᨅᨗᨕᨗᨈᨛᨑᨛᨊᨙᨆᨙᨉᨗᨕᨔᨘᨀᨊᨈᨙᨒᨙᨄᨗᨔᨗᨓᨗᨔᨈ ᨉᨄᨛᨈᨑ ᨕᨑᨈᨗᨀᨛᨒᨛIndex (A - Z)ᨅᨗᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨄᨚᨑᨚᨈᨒᨄᨛᨑᨚᨐᨙ ᨓᨗᨀᨗᨀᨈᨙᨁᨚᨑᨗdaftar artikel ᨆᨊᨛᨂ ᨅᨔ ᨄᨑᨛᨒᨘ ᨂᨛᨀᨓᨑᨘᨃᨚᨄᨗ
ᨆᨊᨛ ᨍᨆᨊ ᨓᨗᨀᨗᨆᨙᨉᨗᨕ
WiktionaryWiktionary-logo.svg
Wiktionary
ᨀᨆᨘᨔᨘ ᨔᨗᨅᨓ ᨈᨙᨔᨕᨘᨑᨘᨔᨘ
WikinewsWikinews-logo.svg
Wikinews
ᨀᨑᨙᨅ ᨒᨒᨚᨕᨔ
WikiquoteWikiquote-logo.svg
Wikiquote
ᨀᨚᨒᨙᨔᨗ ᨕᨉᨕᨉ
WikibooksWikibooks-logo.svg
Wikibooks
ᨔᨘᨑᨛ ᨕᨗᨐ manual
WikispeciesWikispecies-logo.svg
Wikispecies
ᨉᨗᨑᨙᨈᨚᨑᨗ ᨄᨄᨉᨄᨉ
WikisourceWikisource-logo.svg
Wikisource
ᨕᨄᨚᨒᨙ ᨂᨘᨕ
CommonsCommons-logo.svg
Commons
ᨅᨑᨛᨀᨔ ᨆᨘᨒᨘᨈᨗᨆᨙᨉᨗᨐ ᨄᨛᨙᨑᨕᨗ
Meta-WikiWikimedia-logo.svg
Meta-Wiki
ᨀᨚᨑᨚᨉᨗᨊᨔᨗ ᨍᨆᨊ ᨓᨗᨀᨗᨆᨙᨉᨗᨕ